Visie BCQ zorgt ervoor dat je kan rekenen op je buurt

De buurtconciërge brengt het lokaal aanbod van vrijwilligers, helpende buren, verengingen en professionele dienstverleners in kaart, zorgt dat dit lokale aanbod op een eenvoudige en betrouwbare manier toegankelijk is en volgt elk verzoek op van begin tot einde.

Daardoor maakt de buurtconciërge het zowel makkelijk om een beroep te doen op de lokale gemeenschap als om een handje te helpen in de buurt.

Op die manier wil BCQ zo veel buurtbewoners als mogelijk, jong en oud, betrekken bij evolutie naar warme en zorgzame buurten.

Ons Manifesto

Om haar missie te vervullen engageert BCQ, en iedereen die met BCQ samenwerkt, zich om steeds volgende principes na te streven:

1. Elke buur(t) heeft talent

In elke buurt is er talent en dat in verschillende vormen; vrijwilligers, helpende buren en vriendelijke professionelen… . BCQ gaat uit van ieders sterkte en wil dat eenvoudig toegankelijk maken voor iedereen, jong en oud. En mocht er toch eens iets misgaan dan staat de buurtconciërge steeds klaar om een oplossing te vinden.

2. Warm en menselijk

In de omgang zijn we meer dan louter beleefd. We streven naar warme en menselijke contacten, luisteren naar ieders verhaal en nemen de tijd die nodig is.

Met betrekking tot oudere buurtbewoners houden we steeds rekening met ongemakken en beperkingen die het ouder worden met zich mee kan brengen

3. Privacy en vertrouwen

Het beschermen van persoonsgegevens is onze allergrootste verantwoordelijkheid. De buurtconciërge past de Europese GDPR privacywetgeving strikt toe. BCQ zal nooit ofte nimmer persoonsgegevens verkopen. 

In de omgang met buurtbewoners probeert de buurtconciërge en haar partners steeds een vertrouwensband op te bouwen, zodat het, in het  bijzonder voor ouderen en zij die voor hen zorgen, makkelijker wordt om hulp te vragen en/of te accepteren.

4. Intergenerationeel en participatief

BCQ en haar partners willen de contacten bevorderen tussen verschillende generaties, en niet alleen omdat dit gezellig is. Immers, zorgzame en duurzame buurten zijn buurten waar generaties vlot met elkaar omgaan zodat de onderlinge sociale cohesie en solidariteit versterkt wordt.

BCQ gelooft in het bijzonder dat we de talenten van senioren niet onbenut mogen laten. De buurtconciërge zal dan ook met alle senioren nagaan of ze hun kennis, ervaring en levenswijsheid kunnen delen met de buurt.

5. Neutraliteit

In functie van hun noden en de wensen zoekt de buurtconciërge samen met de buurtbewoner  een geschikte lokale oplossing.

De buurtconciërge stelt zich daarbij neutraal op en zal zowel buren, verenigingen en hun vrijwilligers, institutionele en professionele dienstverleners bevragen die deel uitmaken van het netwerk van de buurtconciërge. Indien een professionele tussenkomst vereist is zal de buurtconciërge de vraag enkel voorleggen aan institutionele en professionele dienstverleners.

Indien er meerdere oplossingen bestaan zal de buurtconciërge deze voorleggen aan de buurtbewoner met inbegrip van de ontvangen informatie van haar partners omtrent beschikbaarheid, nabijheid en kost.

De buurtconciërge zal nooit een commissie of andere vergoedingen aanrekenen en/of innen op de prijs van betalende diensten die via buurtconciërge worden ingeregeld.